GALLERI STEMMEN

Vår motivasjon for et prosjektrom på hjul er å utvikle møteplasser der overføring av kunnskap og erfaringer finner sted.

Med et prosjektrom for kunst på hjul som samlingspunkt vil vi utvikle møteplasser der lokalbefolkningen på Nesodden kan samles om kunst, bøker, filmer og de erfaringene bøkene, bildene og filmene rommer.
Vi vil samarbeide med folk med kompetanse på vår lokalhistorie og snakke om arkitektur, tømmer, matkultur og byggeskikk eller om leire, feltspat og hvordan det var i gamle dager, og hvordan det er nå.

Vår visjon er at verdens vakreste mobile arkitekttegnede romkonstruksjon vil kunne bli et sted der ulike liv, forskjellige ståsteder og erfaringer møtes.

Kunst og kunsthåndverk forteller om folks liv, erfaringer. Kunst og kunsthåndverk bidrar til refleksjoner over våre liv. Vi vil med prosjektrom på hjul tilføre lokalsamfunnet viktige samtaler som igjen gjør at vi blir mindre fremmede overfor hverandre og kanskje også utvikler en større forståelse for hverandres ulikheter, meninger og valg. 

Verdens vakreste romkonstruksjon på hjul er tegnet av arkitekt Edvard Glazebrook og skreddersydd til funksjonene og aktiviteten prosjektrommet skal romme innvendig og utvendig.