Galleri på hjul

Forprosjektet til «Kunstgalleri på hjul» er nå utviklet og her kan du se hvordan det er utformet. Foreløpig arbeidstittel er Galleri Stemmen.

Nesodden Kunstnere mottok i 2021 forprosjektmidler fra Viken Fylkeskommune, Nesdden kommune (fondsmidler) og norsk Kulturråd for å gjennomføre forberedelser i forbindelse med utarbeide modell for «På Hjul». Styret valgte å samarbeide med arkitektene Kristin Sæterdal og Edvard Glazebrook. Sæterdal er kunstner og har lang erfaring med ‘Kunst i offentlig rom’ og Glazebrook har tidligere tegnet ‘mobil badstue’.

Neste steg er finansiering realisering av prosjektet, samt finne aktuelle steder på Nesodden ‘galleriet’ kan oppholde seg.

Posted on

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Prosjektrom på hjul

GALLERI STEMMEN

Vår motivasjon for et prosjektrom på hjul er å utvikle møteplasser der overføring av kunnskap og erfaringer finner sted.

Med et prosjektrom for kunst på hjul som samlingspunkt vil vi utvikle møteplasser der lokalbefolkningen på Nesodden kan samles om kunst, bøker, filmer og de erfaringene bøkene, bildene og filmene rommer.
Vi vil samarbeide med folk med kompetanse på vår lokalhistorie og snakke om arkitektur, tømmer, matkultur og byggeskikk eller om leire, feltspat og hvordan det var i gamle dager, og hvordan det er nå.

Vår visjon er at verdens vakreste mobile arkitekttegnede romkonstruksjon vil kunne bli et sted der ulike liv, forskjellige ståsteder og erfaringer møtes.

Kunst og kunsthåndverk forteller om folks liv, erfaringer. Kunst og kunsthåndverk bidrar til refleksjoner over våre liv. Vi vil med prosjektrom på hjul tilføre lokalsamfunnet viktige samtaler som igjen gjør at vi blir mindre fremmede overfor hverandre og kanskje også utvikler en større forståelse for hverandres ulikheter, meninger og valg. 

Verdens vakreste romkonstruksjon på hjul er tegnet av arkitekt Edvard Glazebrook og skreddersydd til funksjonene og aktiviteten prosjektrommet skal romme innvendig og utvendig.

Posted on