Kontakt Brita Skybak

Artist statement

Om

Jeg gikk ut fra Vestlandets kunstakademi i 1995. Da malte jeg store malerier. Da jeg i 2012 ble interessert i å utvide titlene til små dikt, har jeg fortsatt å skrive. og jeg skrev om dyr. Og så begynte jeg å tegne dyr. Jeg laget noen forestillinger fra 2014-2018 basert på mine tegninger og tekster, i samarbeid med videokunstner og musiker(re). Siden har jeg laget dyresalonger. Tenkt som en parafrase over den første samtidskunstsalongen i Paris på 1800tallet. Jeg har også tegne en serie som heter Bevegelsen i et blikk som står stille med 7 bavianer med ørsmå nyanser i blikket. Jeg tegner dyr som en sorg og en gest. Tegner dyr som om de er mine fortrolige. Finner nyanser i dyrene som jeg etterstreber hos menneskene. Varheten våkenheten og i genuin kontakt med naturen og med omgivelsene. Å snu om på begrepet at menneske blir kalt dyrisk når de oppfører seg negativt. At det å oppføre seg som et dyr er noe vi vil bli utvidet av. Noe som vil berike det relasjonelle og forholdet vårt til naturen. Jeg tegner med tanke på dyret i mennesket. og det bli portretter av dyr der vi kjenner oss igjen. I siste utstilling viste jeg også en avdeling med tegninger og tekster fra et bie-samfunn. Jeg har også laget noen bøker med tekst og bilde.

Bakgrunn

Aktuelle ustillinger

Kollektiv/gruppeutstillinger
2022 Seljordutstillinga
2009 Domkirkeodden Hamar
1991,99,08,10,09 Østlandsutstillingen
2007 F15
2005 Utvalgte kunstnere, Groths samling,
1997 Juni-utstillingen i Kunstnerforbundet
1996,05 Høstutstillingen

Separatutstillinger og annet
2015 Skybakensemble, Litteraturhuset i Oslo
2011 Nationalteateret amfiscenen tegning/ maleri,
2010 Samisk kunstnersenter.
2010 Nordtrønderlag fylkesgalleri
2010 BOA, Oslo
2008 IKM (Inter kulturelt museum), Oslo
2008 Buskerud kunstners.
2007 Tegnerforbundet
2004 Oslo kunstforbund
2002 Østfold kunstnersenter
2002 Vilnius galleri Arka
2002 LNM
2002 Sogn og Fjord. kunstner senter
2000 Vestfold kunstners. på Haugar
2000 Christiansand kunstforening
1999 Møre og Romsdal kunstners
1999 Bodø kunstforening

Stipend
2012 Statens garantiinntekt

Innkjøp
2019 Rogaland kunstmuseum
2009 Utenriksdepartementet, Al-Ram
2002 an Groth`s samling, Rogaland kunstmuseum
2007 St. Olavs hospital, T

Takk! Nå har skjemaet blitt sendt!

Vi vil kontakte deg om kort tid!
Brita Skybak