Kontakt Ingebjørg Vatne

Artist statement

Om

Forholdet mellom natur og menneske er jeg svært opptatt av, slik samfunnsengasjementet har fulgt meg siden oppveksten. Det er økende sammenfall mellom interesseområdene, og jeg ønsker å vise det vakre i det stygge, og slik appellere til betrakternes følelser og inspirere til refleksjon og erkjennelse av naturens sårbarhet og trusler fra mange hold. Samtidig med klimakrisen, står vi i en akutt naturkrise. Paradoksene oppstår når tiltakene mot ødeleggelsene selv blir ødeleggende for mennesker og natur – i våre nærområder og internasjonalt. Temaet natur kan også inneholde mye mer enn den fysiske naturen, og omfatte eventyr og myter. Maleriet har fulgt meg som et fundament i kunstnerskapet, men arbeidene blir stadig oftere benyttet i installasjoner og sammen med arbeider utført med andre materialer og virkemidler. Jeg jobber også med flere grafiske teknikker. Se nettsiden www.vatneart.no

Bakgrunn

Aktuelle ustillinger

Medlem i NBK/BBK og Kvensk kunstnerforbund. Med tilknytning til Ringerike har jeg hittil vært mest aktiv i Buskerud, i tillegg til Oslo med utgangspunkt i Sagene kunstsmie som har vært min arbeidsplass siste 9 år, til 2023. Mangeårig deltaker i juryerte «Kunst rett vest» og Oslo Open. Deltatt i mange juryerte kollektive utstillinger. Flere separatutstillinger i kunstforeninger, museer og andre seriøse gallerier, jfr. CV og «Exhibitions» på nettsiden. Siste større prosjekter er «I skogen», installasjon og tilhørende veggarbeider som ble vist i separatutstillinger på Veien kulturminnepark, Buskerudmuseene på Hønefoss 2022 og på Sagene kunstsmie 2023. Samt «Mind the Mines», et lokalt industrihistorisk prosjekt om nedlagte Ringerike nikkelverk som skal vises ved Ringerikes museum, Buskerudmuseene i 2024. I sistnevnte prosjekt baseres alle arbeider på materialer fra gruveområdet samt funn på vår gamle låve. Jeg vil her også inkludere et lydarbeid.

Takk! Nå har skjemaet blitt sendt!

Vi vil kontakte deg om kort tid!
Ingebjørg Vatne