Kontakt Ruta Pakarklyte

Artist statement

Om

Siden mai 2017 har jeg jobbet med et prosjekt som dreier seg om vekst, transformasjon og frihet. Dette prosjektet kan man kalle et sidesprang fra det som har vært mitt formspråk og tematikk i mer enn ti år. De siste arbeider dreier seg ikke lenger om forfall, forbruk og miljøproblemer. Heller det motsatte. De handler om mulighetene som vi har i livet og skjønnheten som ligger i naturen. Som regel starter jeg prosessen med en skisse, en setning, en stemning. Jeg lager flere skisser, lager støpeformer, glasurprøver. Finner farger og overflater som inspirerer og kan brukes senere. Et møysommelig arbeid! Denne prosessen kan ta flere måneder, kanskje til og med år. Men når selve arbeidet skal skapes prøver jeg å være impulsiv. Følger intuisjonen og improviserer. Bare setter i gang. Lar et verk bli til noe nesten av seg selv og setter fokus på verdien som ligger i den spontane ikke planlagte handlingen. Jeg vil fortelle at den individuelle friheten finnes og kan overleve i vårt strengt kontrollerte samfunn.

Bakgrunn

Aktuelle ustillinger

Min karriere som keramiker startet med porselens arbeider som kommenterte byen, forbruket og miljøproblemer som følge av konsum. Med mine arbeider deltok jeg på flere utstillinger både her i Norge og i utlandet. Ble kjøpt inn av flere museer, blant annet Nasjonalmuseet i 2009. Objektene mine utga seg for å være søppel, men egentlig var flere ukers eller til og med måneders verk. I 2017 fikk jeg nok av søppel, miljøproblemer, krig og katastrofer. Oppholdet på artist in residence i Keczkemet i Ungarn ble et vendepunkt. Siden 2017 mai jobber jeg med et prosjektet som dreier seg om vekst, transformasjon og frihet. Jeg fokuserer på den individuelle friheten som finnes og kan overleve i vårt strengt kontrollerte samfunn. Jeg jobber med diverse materialer og medier. Skriver dikt.

Takk! Nå har skjemaet blitt sendt!

Vi vil kontakte deg om kort tid!
Ruta Pakarklyte