Kontakt Marianne Haukebø

Artist statement

Om

Maleri Maleprosessen er langsom. Bildene blir til utfra en følelse for det som skjer på flaten mellom farge og form og bygges opp innenfra i lagvise sjikt, eller som improvisasjon over en skisse. Fargene legges på i tynne sjikt, først acryl, så eventuelt olje. Hver fase i arbeidet må ha noe som får meg til å finne det interessant nok til å fortsette. Bildet bestemmer selv, i samarbeid med meg, når og hvordan det avsluttes. Jeg må hele tiden avgjøre om utilsiktede elementer fortsatt skal være med videre i prosessen. Objekter Den ytre virkelighetens hendelser og/eller ”funn” fra ulike hold, blir til en sammenstilling av materialer, tre, tekstil, metall, plexi, som i beste fall kan få frem en ironisk eller humoristisk kommentar. Den konkrete oppryddingen i familiearkivene, gjensyn og gjenbruk av bortstuede saker og ting kan for meg få nytt liv og mening når de blir satt inn i en ny sammenheng.

Bakgrunn

Aktuelle ustillinger

Kerteminde Internationale Art Festival DK 2012
Contact-Kontakt, utstilling av norsk og slovakisk
samtidskunst, Bratislava / Oslo 2008, 2009
Tolv billedkunstnere, Ås kunstforening 2008
Halldis Moren Vesaas minneutstilling 2007
Jubileumsutstilling AKS 2006
Skulptur i Follo, Drøbak kunstforening 2001
Trondhjems Kunstforening 1998
Tarjei Vesaas minneutstilling Vinje 1997
Stavanger kunstforening «Kurators valg» 1997
Molde Kunstforening Jubileumsutst illing 1996
Citè Internationale des Arts 1996
Galleri Henrik Jubileumsutstilling 1994
Oslo Kunstforening 1993

Innkjøp
Akershus fylkeskommune 1993
Norsk Kulturråd 1990
Statens Landbruksbank 1987
Møre og Romsdal fylkeskommune 1986
Oslo Kommunes Kunstsamlinger 1981
Hedmark Fylkeskommune 1978

Takk! Nå har skjemaet blitt sendt!

Vi vil kontakte deg om kort tid!
Marianne Haukebø